دومین جلسه مشکات با خوبی و یاری خداوند برگزار شد.اول از همه،همه بچه هایی که حضور داشتند (حدود ٥٠ نفر) نماز جماعت خواندند،،بعد جناب اقای مزینی سوره انسان را خواندندند و امین ابراهیمی هم سوره را خواند،(دانش اموز کلاس ٨)بعد از قران جناب اقا مزینی سایت خوبشان را باز کردند و درباری مثبت اندیشی و برنامه ریزی صحبت کردند و در اخر با جناب اقای راجی،برای امام حسین نوحه خوندیم و سینه زدیم،         روز خیلی خوب و با خاطره ای بود