با سلام خدمت تمام دانش اموزان مدرسه..........

مدرسه هم با تمتم خوبی ها و بدی هایش به اتمام رسید...........

سال خیلی خوبی بود در کنار جناب اقای مزینی....................


با تشکر از جناب اقای مزینی....