معمائی از المپیاد ریاضی:

علی به دو نفر میخواد روز تولدش رو بگه اول 10 تا گزینه بهشون میده:

13 فروردین - 15 فروردین - 19 فروردین

17 خرداد - 18 خرداد

12 تیر - 13 تیر 

12 اسفند - 15 اسفند - 17 اسفند

بعد ماه تولدش رو به نفر اول و روزش رو به نفر دوم میگه.

نفر اول: من نمیدونم تولد علی کی هست اما مطمئنم نفر دوم هم نمیدونه

نفر دوم: اولش من هم نمیدونستم اما با حرف نفر اول الان میدونم

نفر اول: با این حرف من هم الان میدونم.


تولد علی کدوم روز بوده؟

.

.

.

.

 جـــواب:١٣ تیـــر
یک روز فردی وارد اتاق میشه 

تابلویی رو میبینه و میگه این پدر من است ولی من پسر این نیستم 

شخص با عکس شخص روی تابلو چی نسبت دارد؟

.

.

.

.

.

.

جوابـــــ:دخترش بود!!