بانک سوال

بانک سوال درس پیام های اسمانی

پیام های اسمانی

درس١

چرا مریم پاسخ مسابقه را نیاورد؟

چون میگفت هیچ جایی را پیدا نکردم که کسی مرا نبیند.

جایزه ی مریم چه بود؟

یک ساعت دیواری روی ان هم نوشته بود(و هو معکم این ما کنتم).

معنی و هو معکم این ما کنتم یعنی چه؟

هر جا که باشید خدا باشماست.

چرا مریم برنده ی مسابقه شد؟

چون او میگفت هر جا که باشیم خدا مارا میبیند.

افراد گناه کار با گناهانی که مرتکب میشوند باعث میشوند خدا از ان ها         شود.(دور)

و هو این ما کنتم در کدام سوره و ایه امده است؟

سوره ی حدید ایه ی 4

به فرمایش امام صادق(ع)شکر نعمت چیست؟

پاسخ:

از انچه خدا حرام کرده است دوری کنیم.

به فرموده ی امام صادق(ع) چه چیز موجب رهایی از مرگ بد میشود؟

پاسخ:

صدقه دادن.

کتاب منازل الاخره از کیست؟

پاسخ:

شیخ عباس قمی

معنی محرمات چیست؟

پاسخ:

ان چیز که خدا حرام کرده

صدقه چیست؟

پاسخ:

به هر نوع کمک به دیگران در راه خدا صدقه محسوب میشود

منظور از مبه سراغ مرگ برویم چیست؟

پاسخ:

جهاد در راه خدا

بزرگترین گناه چیست؟

پاسخ:

خیانت در امانت

سه ویژگی اخلاقی پیامبران چیست؟

پاسخ:

بزرگواری،محبت،عزت نفس و امانت داری

هارون که بود؟

پاسخ:

خلیفه ی مغرور و ضالم عباسی.

ما در شبانه روز چند بار سوره ی حمد را میخوانیم؟

پاسخ:

ده بار.

راه های بهره مندی از یاری خدا چیست؟

پاسخ:

صبر و تقوا،یاری دادن خدا و دعا.

بعد از جنگ......دیگر برای مسلمانان رمقی باقی نماده بود.

پاسخ:

احد.

تقوا یعنی چه؟

پاسخ:

تقوا یعنی انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از ان ها دوری کند.

خداوند به چه کسانی وعده ی یاری داده است؟

پاسخ:

کسانی که او را یاری کنند.

منظور از یاری خدا یعنی چه؟

پاسخ:

یعنی ما با جهاد در راه خدا ،دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات در واقع خدا را یاری کردیم.

داستان بهلول از چه کتابی و برای چه نویسنده ای بود؟

پاسخ:

کتاب منازل الاخرة شیخ عباس قمی.

فرشتگان در حال گرفتن جان افراد خوب را میگیرند چه میکنند؟

پاسخ:

میگویند درود بر شما به پاداش انچه انجام میدادید به بهشت وارد شوید.

سوره ی نحل ایه ی دو به چه موضوعی اشاره میکند؟

پاسخ:

گرفتن جان افراد درست کار.

فرشتگان چگونه جان کافران را میگیرند؟

پاسخ:

به صورت و پشت هایشان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید.

چه کسانی از مرگ نمیترسند؟

پاسخ:

کسانی که به خدا و پیامرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند.


از نظر ابوذر چرا ما از مرگ میترسیم؟

پاسخ:

زیرا دنیایمان را اباد کرده ایم و اخرتمان را خراب و ویران و معلوم است که دوست نداریم از ابادانی به ویرانی به رویم.


از نظر امام صادق(ع) هرکس پیوند خود را با اطرافیانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار باشد چه میشود؟

پاسخ:

دشواری های مرگ بر او اسان میشود و در دنیا هیچ وقت فقیر و تهی دست نمیشود.


در شبی سرد امام سجاد(ع) کیسه ای که داخل ان .........وجود داشت بر دوش داشت.

پاسخ:

گندم


امام سجاد (ع) در جواب ان مرد که برای کمک امام امده بود چه گفتند؟

پاسخ:

من باری را که نجات دهنده ی من در سفرم است از دوش خود بر نمیدارم.


منظور امام از سفر چه سفری بود؟

پاسخ:

سفر مرگ.


به فرموده ی امام صادق(ع)صدقیه دادن موجب چه چیزی میشود.

پاسخ:

موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلا.


در تشبیه جنازه ی سعد ابن معاذ چه فرشته ای حاضر بود؟

پاسخ:

جبرءیل


علت فشار سعد ابن معاذ چه بود؟

پاسخ:

او با خانواده اش در خانه بداخلاقی میکرد.


کار نیک را توضیح دهید.

پاسخ:

از انجام انچه خداوند به انها دستور داده است و ترک هر چیزی که خداوند از انجام ان نهی کرده است.


منظور از ما به سراغ مرگ برویم یعنی چه؟

پاسخ:

جهاد در راه خدا


سه شرط برای نترسیدن از مرگ را بنویسید.

پاسخ:

کسی که از گناهان بپرهیزد و به اجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید،دیگر برایش فرقی ندارد که چگونه بمیرد.


١-پیامبر برای چه کسانی نازل شد؟

پاسخ:

برای هر کس که به خدا و روز اخرت امید دارد


٢-اسوة حسنة یعنی چه؟

پاسخ:

الگویی نیکوست


٣-پیامبران.......کسانی هستند که میتوانند با اوردن دین اسمانی ،مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند.

پاسخ:

تنها


٤-گفتار پیامبران را دستیابی به…………است،رفتار پیامبران……………زندگی ماست.

پاسخ:

رستگاری،الگوی عملی


٥-هر کدا از پیامبران دارای ویژگی های ……… پسندیده فراوانی بوده اند.

پاسخ:

اخلاقی


سه ویژگی اخلاقی پیامبر را بنویسید.

پاسخ:

بزرگواری و محبت،عزت نفس،امانت داری


١-پیامبر نسبت به مومنان بسیار………و…………است.

پاسخ:

دلسوز و مهربان


٢-عزت نفس را تعریف کنید.

پاسخ:

احساس با ارزش بودن است؛یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.


٣-کسی که ارزش خود را میدانی هیچ وقت چه کار نمیکند؟

پاسخ:

با درخواست از دیگران خودش را کوچک نمیکند


٤-حدیسی از پیامبر درباره ی عزت نفس بنویسید.

پاسخ:

هیچ وقت انجام کار های شخصی خود را از دیگران نخواهید، حتی در کوچک ترین چیزی مثل در خواست برای چوب خلال دندان


٥-بزرگ ترین گناه در دین ما چیست؟

پاسخ:

خیانت به امانت.


٦-پیامبر بین مردم به چه چیزی مشهور بود؟

پاسخ:

محمد امین


٧-شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند و ام را به صاحبش پس ندهد چگونه میمیرد و خدا را ملاقات میکند؟

پاسخ:

بر دین اسلام نمرده است و خدا را در حالی ملاقات میکند که از او خشمگین است.


٨-خداوند پیامبر را به عنوان چه فرستاد؟

پاسخ:

رحمت


٩-چگونه مردم به بهشت خدا راه پیدا میکنند؟

پاسخ:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را به عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهند.١-چرا دادگاه حکم را به سود مرد مسیحی داد؟

پاسخ:

زیرا حضرت علی برای ادعای خود شاهد نداشت


٢-حضرت علی کدام سوره را برای مشرکان مکه خواند؟

پاسخ:

توبه


٣-در کدام جنگ حضرت علی یهودیان را شکست دادند؟

پاسخ:

خیبر


٤-برترین ویژگی اما علی در دوران حکومتش چه بود؟

پاسخ:

عدالت طلبی و مساوات


١-چرا حضرت فاطمه با امام علی ازدواج کردند؟

پاسخ:

زیرا ایشان برتری را به ایمان دادند


٢-چرا حضرت فاطمه از تقیسم کار حضرت محمد خوش حال شدند؟

پاسخ:

زیرا دیگر ایشان با نامحرمان روبه رو نمی شوند


٣-حضرت فاطمه در زندگی مشترک مایه ی ارامش بود

پاسخ:

درست


٤-حضرت فاطمه ……… را گرفتند و غلام را ………

پاسخ:

گردن بند،در راه خدا ازاد کرد.


٥-حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه میداند؟

پاسخ:

دوری از نا محرمان.

با تشکر از اقای علی باقری